Train to Change

Helpt Indiase kinderen op weg
naar een ander uitzicht!

Wij willen Indiase kinderen de mogelijkheid bieden hun eigen toekomst vorm te geven.
Wij geloven dat kinderen zowel het zelfvertrouwen en de overtuiging, als de vaardigheden en de kennis kunnen ontwikkelen, die ze nodig hebben om keuzes te maken die leiden naar een betere toekomst. Daarvoor is het nodig dat ze liefde en acceptatie krijgen, aangemoedigd en onderwezen worden, en dat hen geleerd wordt voor zichzelf te denken.

Wij doen dat door:

Jeugdwerkers, leerkrachten en ouders tijdens de training en coaching aan te moedigen zich de volgende houding tegenover de kinderen eigen te maken en uit te leven:

Je bent geliefd en geaccepteerd
Je bent uniek en getalenteerd
Jouw keuzes hebben gevolgen
Je bent vrij en verantwoordelijk
Jouw leven doet er toe / is waardevol

Kinderen aanmoedigen op de volgende manier naar zichzelf te kijken, over zichzelf te denken:

Ik ben geliefd en geaccepteerd
Ik ben uniek en getalenteerd
Mijn keuzes hebben gevolgen
Ik ben vrij en verantwoordelijk
Mijn leven doet er toe/ is waardevol.

Jeugdwerkers, leerkrachten en ouders de basis aanleren van interactieve, creatieve en betekenisvolle educatie en communicatie.

Kinderen in contact brengen met mogelijkheden (andere organisaties en instellingen) om hun kennis, gezondheid en algeheel welzijn te verbeteren.

Empowerment Declaration Poster


logo